Clinics in Dermatology

Informatie

Dermatologische informatie

Huidziektes

Dr. Pierre Vereecken staat in voor de diagnose en behandeling van huid-, nagel- en hoofhuidaandoeningen, bij kinderen en volwassenen. Sommige van deze aandoeningen komen zeer vaak voor, zoals psoriasis en eczeem, terwijl andere ongewoon of zelfs zeer zeldzaam zijn.

Vele huidziekten zijn een uitdrukking van een stoornis van het lichaam; bijgevolg is, zoals dr. Vereecken u zal uitleggen, een globale aanpak van de aandoening altijd wenselijk.

Dr. Pierre Vereecken heeft evenzeer een diploma in oncologie (kankerkunde), en als expert in cutane oncologie staat hij in voor de preventie en screening van huidkanker en staat hij ter beschikking van patiënten met precancereuze en cancereuze aandoeningen zoals actinische keratosen, basaalcel- of plaveiselcelcarcinomen, melanomen, en ook zeldzamere tumoren zoals met name merkelcelkanker of lymfomen. Dokter Vereecken heeft als deskundige bijgedragen aan het opstellen van de Belgische richtlijnen voor cutane oncologie en met name de behandeling van melanomen.

Natuurlijk zal er, indien nodig, bij moeilijke gevallen een multidisciplinaire raadpleging plaatsvinden. Voor die raadpleging kan dr. Pierre Vereecken externe bijkomende adviezen vragen en de nationale of buitenlandse experts samenbrengen om een optimale en interdisciplinaire diagnostische of therapeutische strategie te bepalen.

Ingrepen

Dr. Pierre Vereecken voert dermatologische chirurgische ingrepen uit, zoals de vernietiging van huidlaesies door bevriezing (cryotherapie), elektrocoagulatie, het gebruik van een CO2-laser, of curettage (bijvoorbeeld bij mollusca contagiosa, ook wel waterwratten genoemd), maar ook resecties van huidlaesies, met of zonder reconstructie.
Uiteraard worden alle verwijderde laesies geanalyseerd (histologisch of anatomopathologisch onderzoek), dankzij de partnerschappen die dr. Pierre Vereecken gesloten heeft met de bekwame laboratoria voor cutane histopathologie.

Technische maatregelen (Lasers, radiofrequentie, pulslicht, andere)

Dr. Pierre Vereecken volgt nauwlettend de evolutie van de beschikbare technologieën en gebruikt de meest recente en vernieuwende technologieën, zoals pulslicht, lasers (Fox diodelaser voor de behandeling van onychomycose, KTP-laser, onder andere ablatieve fractionele Mixto), dynamische fototherapie, radiofrequentie, cryolipolyse.
Hij voert niet-chirurgische corrigerende esthetische ingrepen uit, zoals hyaluronzuur- en botulinetoxine-injecties voor het corrigeren van gelaatsrimpels.

Hij gelooft dat technologieën goed bewezen moeten worden in wetenschappelijke literatuur om de optimale veiligheid van de patiënt te verzekeren.

Download onze documenten

 • voornaamste voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan histamine of histaminebevrijders
   download file 
 • injecties met vulmiddelen
   download file
 • huidchirurgie
   download file
 • Huidmelanoom begrijpen
   download file
 • Vroege diagnosestrategie van melanoom
   download file
 • Behandeling van acne
   download file
 • Sclerotherapie van kleine spataderen en teleangiëctasieën
   download file
 • Injecties met botulinetoxine voor esthetische doeleinden
   download file
 • Behandeling van een voornamelijk veneus beenulcus zonder verband
   download file
 • Zorgtraject voor psoriasispatiënten
   download file
 • Richtlijn 2011/24/eu van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij
   download file

Videos

News